Spring til indhold

ISPS Sikring

Internationalt gældende regler om maritim sikring

Port Authority
STC / Køge Havn
Nordhavnsvej 40, DK-4600 Køge, Denmark
24 hours telephone service
+45 56 64 62 60
VHF
Only listening on channel 16 during office hours.
Please phone for conversation
Email
Port Security Officer(PSO)
Susanne Thilqvist
UN/LOCODE
DK KOG
Quay NumberFacility NumberFacility name
9-18DKKOG 0001Gammel Terminal
22-28DKKOG 0002Syd Terminal
39, 46-48DKKOG 0025Center Terminal
40DKKOG 0004Baltic Terminal
49-76DKKOG 0037Nord

Maritim sikring af havne og havnefaciliteter er en grundbetingelse for, at danske skibe og havne kan indgå i den internationale søtransportkæde. Reglerne blev med ISPS koden (International Ship and Port Facility Security Code) aftalt i den internationale søfartsorganisation IMO efter terrorangrebene i USA i september 2001. Efterfølgende har EU regler gjort reglerne bindende for medlemslandene gennem en forordning, der i 2005 blev suppleret med direktivet om bedre havnesikring.

Formålet med de internationalt gældende regler om maritim sikring er gennem iværksættelse af en række tiltag til beskyttelse af den internationale skibstrafik mod forsætlige ulovlige handlinger. Reglerne indebærer bl.a., at der skal være kontrol med adgangen til og overvågning af sikrede havnefaciliteter

Forvisning af ID

Personer på havneområdet kan blive anmodet om ID eller andet til identifikation af, om de har autoriseret adgang til området. Hvis en person nægter at identificere sig, kan politiet blive tilkaldt. I de tilfælde holdes personen under opsyn indtil politiet ankommer.

TEST