Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Interaktivt kort »

Modtageordning for skibsaffald

Modtageordning for skibsaffald

Køge Havn har effektive
og miljøvenlige modtageordninger

Ved etablering af effektive modtageordninger ønsker Køge Havn at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt ved en forsvarlig håndtering af skibenes drifts- og lastaffald. Målet er at gøre det smidigt for skibe som anløber danske havne til at aflevere deres affald i de danske havne. Det kan være et bidrag til at nedsætte forureningen af havmiljøet. Køge Havn har modtageordning indenfor følgende kategorier:

Annex I – Olieaffald

Der er tale om alle typer af olieaffald stammende fra transport af olie, så som brændstof, maskinslop, Tankskyllevand og beskidt ballastvand.

Annex II – Kemikalier

Rester og blandinger af flydende stoffer, der transporteres i bulk – kemikalier.

Annex III – Skadelige stoffer

Skadelige stoffer transporteret i pakket form.

Annex IV – Kloakspildevand

Der er tale om afløbsstoffer eller andet affald fra enhver form for toiletter, vaskekummer, badekar, afløb anbragt i hospitalsrum, samt fra steder, hvor der findes levende dyr eller andet spildevand, der er blandet op med et af førnævnte stoffer.

Annex V – Driftsaffald

Der er tale om affald, der er fremkommet som en naturlig del af skibets drift. Driftsaffald må ikke indeholde: Batterier, dæk, asbest, elektronik, køleskabe, lysstofrør, olie- og kemikalieaffald.

Køge Havn kontaktes på telefon + 45 56 64 62 60 vedrørende modtageordninger.