Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Interaktivt kort »

Havnearealer

Den første virksomhed er flyttet ind
på det nye areal

Den igangværende udvidelse af Køge Havn følger planen, og i 2022 vil havnen være fuldt udbygget. På det tidspunkt vil Køge Havn arealmæssigt være en af de største havne i landet.

Køge Havn er meget tilfreds med det stigende og til dels voldsomme aktivitetsniveau, der er forudsætningen for havneudvidelsen. Der er så stor efterspørgsel på arealer fra nye virksomheder udefra, men der går et par år før vi har plads til dem.

For Køge Havn kan detderfor kun gå for langsomt at få nye arealer klar i den nyanlagte erhvervshavn. Man er i fuld gang med jordopfyldningen til det nye havneareal, og desuden har man påbegyndt anlægget af den nordlige del af det nye moleanlæg.

Allerede i slutningen af året forventer havnen, at den første virksomhed kan flytte fra den sydlige del af havnen over på det nye havneareal. På det sydlige havneareal skal der gøres plads til byfornyelsesprojektet, Køge Kyst.

Trafikstyrelsen har desuden givet endelig tilladelse til udvidelsen af Køge Havn, som omfatter anlæggelse af en sydmole, nordmole, tværmole, unitterminal og en uddybning af havnebassinet til 9,5 meters dybde.

Havneområde

Nuværende havn325.000
Afstås til Køge Kyst-100.000
Nyt erhvervsareal400.00
Rekreativt areal75.000
Uniterminal (afventer VVM-redegørelse)225.000
Køge Havn total anno 2020925.000
Areal i m²