Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Interaktivt kort »

Færgehavn

Færgehavn

Det er Færgen A/S som betjener
ruten mellem Køge og Rønne

+ FAKTA

Siden 2002 har Køge været færgehavn og fra 2004 også havn for en passagerfærge. Det er Færgen A/S som med to kombinerede gods- og passagerfærger betjener ruten mellem Køge og Rønne.Ruten besejles af en ro/pax færge med en overfartstid på 5½ time og sejler alle ugens dage.

Langt hovedparten af gods til og fra Bornholm fragtes over Køgeruten. Udviklingen i den samlede godsmængde på Køgeruten fremgår af kurven:

page_faergehavn-graph

Figuren viser en stigende godsomsætning gennem de første år på ruten, et mindre fald gennem de første år af den finansielle krise og en opadgående tendens fra 2010 til 2013. I 2013 håndteredes således mere end 400.000 tons via ruten. Trafikken fra Bornholm har været en væsentlig del af havnens positive udvikling.

Færgens betydning for Køge by

  • Færgens rute til Køge skaber arbejdspladser og fastsætter Køges status som et trafikalt knudepunkt.
  • Trafikken til og fra Bornholm skaber vækst og udvikling for virksomhederne i lokalsamfundet.
  • Færgeruten medfører et betydeligt incitament for virksomheder som vil placere deres base i Køge
  • Køge Havn har igangsat en oplandsanalyse, som præcist udpensler havnen og færgens afledte beskæftigelses- og omsætningstal for virksomhederne i Køge.

Løstrailerkonceptet

Ønskes en sættevogn fragtet til eller fra Bornholm, kan vognmanden efterlade vognen ved færgelejet og lade Færgen A/S håndtere godset. Det vil sige, at chaufføren ikke behøver at rejse med sættevognen på overfarten og sparer chaufførtid. Det er muligt at stille sættevognen på det afsatte areal indenfor et vist tidsrum, og dermed øges fleksibiliteten på begge sider af transporten. Færgen A/S tager en håndteringsafgift for manøvren.