Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Interaktivt kort »

Droneflyvning

Droneflyvning

Ved brugen af droner på Køge havn skal nedenstående procedurebeskrivelse følges ved hver enkel anmodning om flyvetilladelse.

Køge Havn henholder sig til bekendtgørelse 1256 af 24/11-2017 (Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område)

Flyvning med drone på Køge Havn, uanset formålet, må kun foregå med Køge Havns tilladelse (gives af Port Security Officer via email:vagt@koegehavn.dk)

Køge Havn skal samtidig med fremsendelse af ansøgning se autorisation for drone og dronefører

Køge Havn forbeholder sig ret til at vurdere om en ønsket droneflyvning vil genere andre interesser på havnens/kunders område og herfra beslutte om flyvningen kan foretages (blandt andet i henhold til bekendtgørelse 1190, Bekendtgørelse af lov om TV-overvågning)

Tilladelser gives kun som engangstilladelse (Der skal ansøges hver gang flyvning ønskes foretaget)