Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Interaktivt kort »

ISPS Sikring

Internationalt gældende regler om
maritim sikring

Maritim sikring af havne og havnefaciliteter er en grundbetingelse for, at danske skibe og havne kan indgå i den internationale søtransportkæde. Reglerne blev med ISPS koden (International Ship and Port Facility Security Code) aftalt i den internationale søfartsorganisation IMO efter terrorangrebene i USA i september 2001. Efterfølgende har EU regler gjort reglerne bindende for medlemslandene gennem en forordning, der i 2005 blev suppleret med direktivet om bedre havnesikring.

Formålet med de internationalt gældende regler om maritim sikring er gennem iværksættelse af en række tiltag til beskyttelse af den internationale skibstrafik mod forsætlige ulovlige handlinger. Reglerne indebærer bl.a., at der skal være kontrol med adgangen til og overvågning af sikrede havnefaciliteter

Forvisning af ID

Personer på havneområdet kan blive anmodt om ID eller andet til identifikation af, om de har autoriseret adgang til området. Hvis en person nægter at identificere sig, kan politiet blive tilkaldt. I de tilfælde personen holdes opsyn indtil politiet ankommer.